Välkommen till Sällskap för östnordisk filologi

Här postar vi uppdateringar om östnordisk filologi – om forskningsprojekt och om kommande konferenser – samt publicerar resurser för dem som är intresserade av ämnet.

Mer information om sällskapets arbete samt länkar finns i menyerna högst upp på sidan.

Väl mött!

Program SÖFs femte internationella konferens

Programmet för SÖFs femte internationella konferens (14-15 oktober 2021) finns nu tillgängligt under fliken ‘kommande’. Programmet innehåller även abstracts och zoom-länk till konferensen.

I samband med konferensen hålls även sällskapets generalförsamling. Kallelse till denna har gått ut till sällskapets medlemmar, men den kan även läsas under ‘medlemsforum’

Väl mött i oktober!

/Organisationskommittén

SÖFs femte internationella konferens: preliminärt program

På grund av den rådande pandemin har arrangörerna beslutat att göra SÖFs femte internationella konferens, 14-15 oktober 2021, helt digital. Arrangörerna hoppas att det skapar möjlighet att nå ut till många som annars kanske inte hade haft möjlighet att delta på plats.

Ett preliminärt program är nu tillgängligt, och kan laddas ner här.

Definitivt program med abstracts och möteslänk till konferensen kommer i slutet av september.

Svenska språkets historia 16: Information om nya datum och nya deltagaravgifter

Information från organisatörerna bakom Svenska språkets historia 16:

Kära kollegor! Det är vår förhoppning att ni alla mår bra, omständigheterna till trots! 
 I förra utskicket meddelades konferenskommitténs beslut att senarelägga konferensen Svenska språkets historia 16 till hösten 2021 på grund av pandemin. Då meddelades också vår utgångspunkt att den senarelagda konferensen ska ha samma tema, att alla som är antagna med föredrag behåller sin antagning, om man så önskar, och att vi ska öppna för insändande av nya och reviderade abstrakt. Detta gäller fortfarande.
Med detta utskick meddelas nya viktiga datum och information omnya deltagaravgifter. 
Vår målsättning att genomföra konferensenpå campus i Lund i november 2021, och ordboksredaktionen (SAOB) har meddelat att de planerar att genomföra sitt halvdagsseminarium i anslutning till konferensen i november 2021.När vi vet mer om hur pandemin utvecklar sig under våren, förhoppningsvis i slutet av mars, ger vi besked om exakt datum för genomförande av konferensen och SAOB:s halvdagsseminarium. Nedan listas period för genomförande och de nya datum som gäller för antagning av nya och reviderade bidrag, registrering av deltagande och betalning av deltagaravgift.  Nya viktiga datum

  • Period för genomförande av SSH16 och SAOB:s halvdagsseminarium är november 2021.
  • Öppnande av anmälan om nya och reviderade abstrakt:den 22:e februari 2021
  • Sista datum för anmälan om nya och reviderade abstrakt är den 14:e maj 2021
  • Besked om antagning av nya och reviderade abstrakt meddelas den 11:e juni 2021
  • Sista datum för anmälan om deltagande ärden 8 oktober 2021
  • Sista datum för betalning av deltagaravgift ärden 8 oktober 2021
  • Sista datum för begäran om återbetalning ärden 29 oktober 2021

Senareläggningen av konferensen har, som ni säkert förstår, tyvärr inneburit flera fördyringar, och en smärre höjning av avgifterna är därför nödvändig för att kunna genomföra konferensen. De nya deltagaravgifterna meddelas nedan. Observera att avgifterna anges inklusive moms.  
Nya deltagaravgifteri) Den nya deltagaravgiften inklusive konferensmiddag = 1600krii) Den nya deltagaravgiften exklusive konferensmiddag =1000kr 
Alla som har betalat in de gamla avgifterna och inte begärt återbetalning kommer att kontaktas inom kort. Vi hoppas att situationen förbättras under våren och sommaren, att ni alla vill och kan vara med oss, trots senareläggningen och höjningen av deltagaravgifterna.

Eventuella frågor besvaras på denna mejl. All uppdaterad information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande. 

Håll er friska!

Hälsar,

Konferenskommittén

West Norse and East Norse Manuscripts in the Digital Age

Uppsala universitet och nätverket TextWorlds anordnar ett online-seminarium: West Norse and East Norse Manuscripts in the Digital Age – 17 March 2021 16.00-20.00 CET

Man behöver registrera sig för att få Zoom-länken till seminariet. Programmet och mer information finns på denna länk: https://www.lingfil.uu.se/…/text…/textworlds-seminars… (OBS! Titlar och sammandrag kommer att publiceras på sidan i slutet på februari.)

Registreringslänk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18664

I samband med detta evenemang kommer nordiska på UU att gästas av två forskare, Katarzyna Anna Kapitan och Robert Kristof Paulsen, som kommer att ge en föreläsning var på två extrainsatta högre seminarier. Mer information om föreläsningarna (som också kommer att ges via Zoom) kommer att läggas ut när datum och tid är bestämt, så håll ögonen öppna!

Viktig information om nästa SÖF-konferens

Kära kollegor,

Efter noga övervägande har organisationskommittén för Sällskap för östnordisk filologis femte konferens i Stockholm beslutat att genomföra konferensen digitalt i plattformen Zoom. Vi hade sett fram emot att träffa många av er på plats, men även om vaccinationerna nu är igång, kommer det att vara fortsatt ovisst i vilken utsträckning vi kan och bör resa och ses i höst.

Det digitala formatet har sina brister, men det blir samtidigt enklare för fler i en vidare internationell krets att delta, och vi hoppas därför kunna nå ut till forskare som inte varit med tidigare. Vi kommer dock preliminärt att dra ner antalet dagar från tre till två (14–15 oktober 2021).

Deadline för abstracts är fortfarande den 31 januari 2021. Vi tackar alla er som redan skickat in abstracts, och hoppas att ni är villiga att medverka även under de nya förutsättningarna.

Givetvis planerar vi att ge ut alla föredrag i sällskapets skriftserie (genom Universitets-Jubilæets danske Samfund).

Med varma hälsningar,

Roger Andersson, Oliver Blomqvist, Louise Faymonville, Ingela Hedström, Jonatan Pettersson & Patrik Åström

Call for Papers – förlängd deadline

Organisationskommittén för SÖFs nästa konferens (Stockholm, 14-16 oktober 2021) har fått flera förfrågningar om förlängning av deadline. Ny deadline för abstracts är därför satt till den 31/1 2021. Vi hoppas att detta ger alla er som funderat på att skicka in ett abstract tid och möjlighet att göra det.


Abstract bör inte överstiga 250 ord, och skickas till ingela.hedstrom[at]riksarkivet.se


Med önskningar om ett gott slut på 2020,

Roger Andersson, Oliver Blomqvist, Louise Faymonville, Ingela Hedström, Jonatan Pettersson & Patrik Åström

SÖFs femte internationella konferens, Call for Papers

Sällskap för östnordisk filologis femte internationella konferens kommer att hållas i Stockholm den 14-16 oktober 2021. Konferensen arrangeras av Riksarkivet, Stockholms universitet och Kungl. Biblioteket. Ett Call for Papers finns nu ute: Söf5 2021 CfP. (All information kommer även finnas samlad under fliken ‘kommande’.)

Sprid gärna detta vidare till alla som kan tänkas vara intresserade.

Vi arrangörer hoppas att se många av er där!

// Roger Andersson, Oliver Blomqvist, Louise Faymonville, Ingela Hedström, Jonatan Pettersson & Patrik Åström

Ny avhandling

Vi kan glädjande meddela att Elena Brandenburgs avhandling ”Karl der Große im Norden. Rezeption französischer Heldenepik in den altostnordischen Handschriften” nu har kommit ut!

Karl den store är en av de mest dynamiska figurerna i medeltidens europeiska litteratur. Den fornfranska diktningen om Karl den store mottogs i kompilerad form inte bara i Tyskland, utan även i Norden: Karlamagnús sagan i den norröna, Karl Magnus i den
fornsvenska och Karl Magnus Krønike i den forndanska litteraturen.
Denna avhandling fokuserar på de fornöstnordiska handskrifterna från
1400-talet, och undersöker hur intertextuella relationer exemplifierar och belyser de hagiografiska och heroiska linjerna in den nordiska receptionen. Kulturvetenskapliga metoder – som hämtats från områden som genusvetenskap, Memory studies och alteritetsforskning – bidrar till att illustrera överföringen av koncept som identitet, kön
och ”otherness” till medeltidens litteratur i Norden.

Avhandlingen kan köpas här!

BU-38680-1-0-01-NFA-GR_1.jpg

Doktorandtjänst

Humboldt-Universität zu Berlin har för närvarande en doktorandtjänst utlyst, med inriktning mot fornsvenska.  Söknadsfrist är redan den 27 dec. Utlysningen finns på denna länk.

Nedan utlysningen på engelska:

The Department of Northern European Studies at Humboldt-Universität zu
Berlin is seeking to appoint a a PhD researcher starting as soon as
possible. The post is part time (65%), for a fixed-term period of four
years.
The position is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), as
part of the Collaborative Research Center ”Language-users? knowledge of
of situational-functional variation.” The PhD researcher will be
appointed in the subproject ”Register emergence and register change in
Germanic” with Prof. Dr. Karin Donhauser, Prof. Dr. Muriel Norde and
Dr. Lars-Erik Zeige as principal investigators.

The main aim of this project is to study the emergence of registers in
two early Germanic languages and to explore register change over time.
The relation between register and language change is an understudied
topic in historical linguistics, which so far has focused primarily on
space and time as dimensions of variation. Nevertheless, there is
evidence that specific authors vary in their use of lexical items, as
well as in their use of morphological and syntactic patterns, according
to situational-functional settings. There is furthermore evidence that
medieval texts were linguistically adapted to different audiences. In
both cases, the attested variation is, in part at least,
register-specific. The focal languages of the project, German and
Swedish, are comparatively well documented for the relevant time periods
(ca. 750-1050 for German and ca. 1250-1450 for Swedish) and belong to
the same language family. What is more, the development of more formal
registers in both of these languages is strongly associated with
literacy, Christianization, and the emerging functional bilingualism of
Latin and the vernaculars.

For our study of emergent registers, we initially concentrate on
individual authors with a comparatively wide range of text production.
We adopt this approach in order to avoid problems related to the
unbalanced representation of different genres in the historical corpora
of the Germanic languages. It furthermore enables us to filter out other
variables, such as time and place. Adopting a bottom-up approach, we
will identify lexical, morphological, and syntactic features with
relatively high frequency in specific textual functions (e.g. narrative,
revelatory, educational, scientific, or legal), drawing data from
(annotated) corpora as a basis for quantitative analysis

For the project on register emergence in Old Swedish we invite
applications from candidates with a MA in Scandinavian Linguistics or in
General Linguistics with a focus on North Germanic. In-depth knowledge
of Scandinavian language history and at least one older Scandinavian
language (preferably Old Swedish) is required, as well as experience in
corpus linguistics and statistics. Basic reading knowledge of Latin is
preferred, but may also be acquired as soon as possible after appointment.

Closing date: December 27th, 2019

For further particulars and to apply for this post please contact Muriel
Norde at muriel.norde@hu-berlin.de.