Välkommen till Sällskap för östnordisk filologi

Här postar vi uppdateringar om östnordisk filologi – om forskningsprojekt och om kommande konferenser – samt publicerar resurser för dem som är intresserade av ämnet.

Mer information om sällskapets arbete samt länkar finns i menyerna högst upp på sidan.

Väl mött!

Annonser

Call for Papers: SÖFs fjärde internationella konferens

Sällskap för Östnordisk Filologis fjärde internationella konferens tar plats i Köln den 12-14 juni 2019, arrangerat av Kölns Universitet.

Ett Call for Papers har nu kommit ut, läs vidare i den bifogade filen: CfP_ SÖF4. Deadline för att skicka in förslag är den 15 oktober 2018. Vid frågor kontakta Regina Jucknies på mejl-adressen: sof-2019@uni-koeln.de.

Väl mött i Köln 2019!

Gratis böcker!

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er i gang med at rydde op på lageret og skal bringe antallet af især ældre titler ned. Derfor vil de forære en lang række bøger væk efter først til mølle-princippet.
Du kan gratis bestille de bøger, du ønsker, via nedenstående link. De kan desværre ikke garantere, at alle bestillinger imødekommes; en afgiven bestilling må opfattes som en bindende anmodning. Når bestillingsperioden er udløbet den 15. november 2017, får du besked om hvilken uge bøgerne kan afhentes i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs sekretariat på Christians Brygge 1, 1219 København K. Bøgerne kan sendes mod egenbetaling. Der vil blive opkrævet betaling for uafhentede bøger.

Link!

Efter Köpenhamn

SÖFs tredje internationella konferens har precis avslutats. En generalförsamling har också hållits, där en ny nämnd har valts. Denna består av:

 • Agnieszka Backman, Uppsala universitet (-2021)
 • Massimiliano Bampi, Università Ca’Foscari, Venedig (-2019)
 • Simon Skovgaard Boeck, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København (-2019)
 • Dario Bullitta, University of Siena (-2021)
 • Ingela Hedström, Riksarkivet, Stockholm (koordinator, -2021)
 • Regina Jucknies, Universität zu Köln (-2019)
 • Harry Lönnroth, University of Jyväskylä (-2021)

Agnieszka Backman och Ingela Hedström är tills vidare administratörer för Sällskapets hemsida och facebook-sida (facebook.com/ostnordisk).

Flera av deltagarna på konferensen i Köpenhamn live-tweetade under dessa dagar. Deras samlade tweet finns att läsa här och återfinns under taggen .

SÖF tackar arrangörerna i Köpenhamn för en mycket lyckad konferens och ser fram emot #sof4 2019.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Selskab for Østnordisk Filologi

 

København den 29. september 2017

 

Generalforsamlingen finder sted fredag den 20. oktober 2017, 10.00–11.00 på Københavns Universitet. Søndre Campus, Auditorium 22.0.11

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Koordinatorens beretning for det forløbne år.
 4. Valg af koordinator.
 5. Valg af nævnsmedlemmer.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenen skal i henhold til selskabets vedtægter (§4.2) indgives skriftligt til Selskabets koordinator senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. fredag den 13. oktober

 

Nævnets sammensætning forud for generalforsamlingen er:

 • Jonathan Adams (–2017, ikke villig til genvalg)
 • Massimiliano Bampi (–2019)
 • Simon Skovgaard Boeck (–2019)
 • Nils Dverstorp (–2017, ikke villig til genvalg)
 • Ingela Hedström (–2017, villig til genvalg)
 • Regina Jucknies (–2019)
 • Mikko Kauko (–2017, ikke villig til genvalg)
 • Stephen Mitchell (–2017, ikke villig til genvalg)

 

Nævnet foreslår valg af:

 • Ingela Hedström til koordinator
 • Agnieszka Backman til nævnsmedlem
 • Dario Bullitta til nævnsmedlem
 • Harry Lönnroth til nævnsmedlem

 

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen kan rettes til Simon Skovgaard Boeck (ss@dsl.dk).

 

The 7th Austmarr Symposium

Den 1-3 december 2017 anordnas ”The 7th Austmarr Symposium” på Universitetet i Tartu:

The 7th Austmarr symposium is devoted to the problems of interdisciplinarity and the combination of different kinds of material from Northern Europe in pre-Hanseatic time. A main aim of the symposium is to promote a better understanding and more fruitful communication between disciplines which share common interests and concerns.

There will be 30 papers presented at the symposium as well as two special sessions, one devoted to the Salme finds, the other to the issue of female Viking warriors.

Registrering för symposiet är nu öppen, fram t.o.m. den 1 november, på hemsidan: https://www.maailmakeeled.ut.ee/en/about-us/7th-meeting-1

Preliminärt program kan laddas ner här: Austmarr VII Preliminary programme and a full list of papers!

Vid eventuella frågor kontakta arrangören Daniel Sävborg: daniel.savborg@ut.ee