Välkommen till Sällskap för östnordisk filologi

Här postar vi uppdateringar om östnordisk filologi – om forskningsprojekt och om kommande konferenser – samt publicerar resurser för dem som är intresserade av ämnet.

Mer information om sällskapets arbete samt länkar finns i menyerna högst upp på sidan.

Väl mött!

Annonser

Call for papers: Köln 2019

Sällskap för Östnordisk Filologis fjärde internationella konferens kommer att som tidigare meddelats arrangeras av Kölns universitet Köln den 12-14 juni 2019.

Ett nytt Call for papers har kommit från arrangörerna och kan laddas ner via denna länk: CfP_juni_SÖF4 . Notera att ny deadline för att skicka in titel och abstract är den 1 september 2018.

Call for papers kommer även att skickas ut via mejl till sällskapets medlemmar. Sprid det gärna vidare till de som kan tänkas vara intresserade.

Väl mött i Köln 2019!

Call for Papers: SÖFs fjärde internationella konferens

Sällskap för Östnordisk Filologis fjärde internationella konferens tar plats i Köln den 12-14 juni 2019, arrangerat av Kölns Universitet.

Ett Call for Papers har nu kommit ut, läs vidare i den bifogade filen: CfP_ SÖF4. Deadline för att skicka in förslag är den 15 oktober 2018. Vid frågor kontakta Regina Jucknies på mejl-adressen: sof-2019@uni-koeln.de.

Väl mött i Köln 2019!

Gratis böcker!

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er i gang med at rydde op på lageret og skal bringe antallet af især ældre titler ned. Derfor vil de forære en lang række bøger væk efter først til mølle-princippet.
Du kan gratis bestille de bøger, du ønsker, via nedenstående link. De kan desværre ikke garantere, at alle bestillinger imødekommes; en afgiven bestilling må opfattes som en bindende anmodning. Når bestillingsperioden er udløbet den 15. november 2017, får du besked om hvilken uge bøgerne kan afhentes i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs sekretariat på Christians Brygge 1, 1219 København K. Bøgerne kan sendes mod egenbetaling. Der vil blive opkrævet betaling for uafhentede bøger.

Link!

Efter Köpenhamn

SÖFs tredje internationella konferens har precis avslutats. En generalförsamling har också hållits, där en ny nämnd har valts. Denna består av:

  • Agnieszka Backman, Uppsala universitet (-2021)
  • Massimiliano Bampi, Università Ca’Foscari, Venedig (-2019)
  • Simon Skovgaard Boeck, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København (-2019)
  • Dario Bullitta, University of Siena (-2021)
  • Ingela Hedström, Riksarkivet, Stockholm (koordinator, -2021)
  • Regina Jucknies, Universität zu Köln (-2019)
  • Harry Lönnroth, University of Jyväskylä (-2021)

Agnieszka Backman och Ingela Hedström är tills vidare administratörer för Sällskapets hemsida och facebook-sida (facebook.com/ostnordisk).

Flera av deltagarna på konferensen i Köpenhamn live-tweetade under dessa dagar. Deras samlade tweet finns att läsa här och återfinns under taggen .

SÖF tackar arrangörerna i Köpenhamn för en mycket lyckad konferens och ser fram emot #sof4 2019.