Välkommen till Sällskap för östnordisk filologi

Här postar vi uppdateringar om östnordisk filologi – om forskningsprojekt och om kommande konferenser – samt publicerar resurser för dem som är intresserade av ämnet.

Mer information om sällskapets arbete samt länkar finns i menyerna högst upp på sidan.

Väl mött!

Annonser

Post konferens

SÖFs fjärde internationella konferens är över. Nämnden och deltagarna tackar arrangörerna för några mycket trevliga och givande dagar i Köln.

Köln flyer

Bifogat här finns konferensens flyer (med program), samt häftet med alla abstracts.

I samband med konferensen hölls även Sällskapets generalförsamling. På denna omvaldes Massimiliano Bampi och Simon Skovgaard Boeck, och Anja Ute Blode efterträder Regina Jucknies i nämnden. (Se menyn ovan.) Som sedvanligt kommer referat från generalförsamlingen att läggas ut i medlemsforumet. (Den som saknar inloggning kan höra av sig till Sällskapets koordinator.)

Nästa konferens kommer att anordnas i Stockholm, hösten 2021. Vi hoppas att se många av er där!

Svenska språkets historia 16, uppdatering

Arrangörerna av Svenska språkets historia 16 har nu gått ut med en inbjudan till att anmäla föredrag:

Vi inbjuder alla intresserade forskare att anmäla sektionsföredrag till konferensen genom att sända in abstrakt. Föredragen behöver inte hålla sig inom konferensens tema, och de kommer att vara ungefär 30 minuter långa. Observera dock att nämnda abstrakt inte ska överstiga 300 ord (exklusive referenser). Konferensens organisationskommitté kommer att granska alla abstrakt och förbehåller sig rätten att refusera abstrakt.

Anmälan om sektionsföredrag öppnar i samband med nästa utskick i november och sker genom att man sänder in abstrakt via ett webbformulär som kommer att nås genom konferensens hemsida:

https://konferens.ht.lu.se/svenska-sprakets-historia-16/

Sista datum för anmälan om sektionsföredrag är den 20:e december.

Vi välkomnar alla intresserade att anmäla sitt deltagande i konferensen, och givetvis är även de som inte anmält något bidrag välkomna. Formuläret för anmälan om deltagande kommer att kunna nås via vår hemsida (se länkad adress ovan), och det kommer att vara öppet för anmälan fr.o.m. 1:e november 2019 t.o.m. 25:e april 2020.

I webbformuläret kan deltagare göra ett val som påverkar konferensavgiften: Vill man vara med på gemensam middag blir konferensavgiften (preliminärt) 1200:- Vill man inte det blir konferensavgiften (preliminärt) 800:- I båda avgifterna ingår dock fika och konferensvolym.

Viktiga datum:

  • Första datum för anmälan om abstrakt är den 1:e november 2019
  • Sista datum för anmälan om abstrakt är den 20:e december 2019
  • Första datum för anmälan om deltagande är den 1:e november 2019
  • Sista datum för anmälan om deltagande är den 25:e april 2020
  • Ordboksredaktionen för SAOB anordnar halvdagsseminarium den 13:e maj 2020
  • Konferensen äger rum 14-15 maj 2020

Övrigt

Mer information kommer att finnas på konferensens hemsida (se länkad adress ovan), och denna uppdateras fortlöpande.

Konferenskommittén kan ni nu nå på följande adress: ssh16@nordlund.lu.se

Svenska språkets historia 16

Den 14-15 maj 2020 anordnas konferensen Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet i Lund. Temat för den sextonde konferensen i serien är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med underrubriken ”Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill”, vilket hämtats ur Lundaskalden Esaias Tegnérs beskrivning av Gustaf III:s dagar i förtjusande fransk flärd, då ”vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet”.
Fyra plenarföreläsare kommer att tala:
  • Roger Andersson (Stockholms universitet)
  • Charlotta af Hällström Reijonen (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
  • Catharina Nyström Höög (Högskolan, Dalarna)
  • Stefan Mähl (Uppsala universitet)
Dagen före konferensen, dvs. den 13:e maj, anordnas därutöver ett halvdagsseminarium av redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) i Lund. Mer information om detta evenemang kommer i nästa utskick.
Vi ber härmed alla intresserade forskare att notera ovanstående datum, och sprid gärna informationen till andra som kan vara intresserade. Observera också att den som inte är uppsatt på sändlistan men vill bli det kan skicka ett mejl om detta till konferenskommittén (se mejladress nedan).
 
Information om anmälan, deadlines för abstrakt och konferensavgift kommer i nästa utskick. Då kommer också information om webbplats m.m.
 
Konferenskommittén når du för tillfället på följande mejladress: mikael.berger@nordlund.lu.se

Medeltidens svenska kioskvältare

På bokfronten kommer ytterligare glädjande nyheter: i Svenska Akademiens klassikerserie har nu Eufemiavisorna utkommit.

Flores och Blanzeflor, Hertig Fredrik av Normandie och Ivan lejonriddaden finns nu utgivna i en moderniserad fornsvensk utgåva i två volymer, med kommentarer och ordförklaringar av Henrik Williams.

Boken finns att köpa antingen via Clio (http://www.clio.se/klubb/artikel/8256), genom förlaget Atlantis (http://www.atlantisbok.se/8103.Bok-Eufemiavisorna) eller gängse bokhandlar. Vi hoppas givetvis att utgåvorna ska väcka ett intresse för fornsvensk litteratur även hos en bredare allmänhet!

 

Le lingue nordiche nel medioevo

Deltagarna på SÖFs konferens i Köpenhamn 2017 minns säkert Odd Einar Haugens och Luca Panieris presentationer, som behandlade normalisering av ortografi i nordiska texter samt uppbyggandet av ett gemensamt nordiskt glossarium. Bakgrunden var ett projekt som avsåg att skapa en introduktion till nordisk språkhistoria för italienska studenter.  Tillsammans med Massimiliano Bampi, Marina Buzzoni och Andrea Meregalli har de nu kommit ut med en första del av Le lingue nordiche nel medioevo.

Boken, som utöver en introduktion innehåller textexempel från 1200–1500 på danska, gutniska, svenska, norska och isländska, finns både som tryckt bok och som open access.

SÖF gratulerar författarna och hoppas att man med detta stärker nordistiken i Italien!

 

Reminder, CfP

Bästa kollegor,

bara en snabb påminnelse: vi väntar på era abstract för nästa konferens. Observera att deadline är den 1 september 2018.

För mer information se: https://ostnordiskfilologi.files.wordpress.com/2018/06/cfp_juni_sc3b6f4.pdf

Vi ser fram emot att välkomna er till Köln 2019!

Anja Blode, Regina Jucknies, Elena Brandenburg

 

Dear Colleagues,

just a quick reminder: We’re waiting for your abstracts for the next conference. Please note that the deadline is 1 September, 2018.

For more information see: https://ostnordiskfilologi.files.wordpress.com/2018/06/cfp_juni_sc3b6f4.pdf

Looking forward to seeing you in Cologne!

Anja Blode, Regina Jucknies, Elena Brandenburg