Välkommen till Sällskap för östnordisk filologi

Här postar vi uppdateringar om östnordisk filologi – om forskningsprojekt och om kommande konferenser – samt publicerar resurser för dem som är intresserade av ämnet.

Mer information om sällskapets arbete samt länkar finns i menyerna högst upp på sidan.

Väl mött!

SÖFs femte internationella konferens, Call for Papers

Sällskap för östnordisk filologis femte internationella konferens kommer att hållas i Stockholm den 14-16 oktober 2021. Konferensen arrangeras av Riksarkivet, Stockholms universitet och Kungl. Biblioteket. Ett Call for Papers finns nu ute: Söf5 2021 CfP. (All information kommer även finnas samlad under fliken ‘kommande’.)

Sprid gärna detta vidare till alla som kan tänkas vara intresserade.

Vi arrangörer hoppas att se många av er där!

// Roger Andersson, Oliver Blomqvist, Louise Faymonville, Ingela Hedström, Jonatan Pettersson & Patrik Åström

Ny avhandling

Vi kan glädjande meddela att Elena Brandenburgs avhandling ”Karl der Große im Norden. Rezeption französischer Heldenepik in den altostnordischen Handschriften” nu har kommit ut!

Karl den store är en av de mest dynamiska figurerna i medeltidens europeiska litteratur. Den fornfranska diktningen om Karl den store mottogs i kompilerad form inte bara i Tyskland, utan även i Norden: Karlamagnús sagan i den norröna, Karl Magnus i den
fornsvenska och Karl Magnus Krønike i den forndanska litteraturen.
Denna avhandling fokuserar på de fornöstnordiska handskrifterna från
1400-talet, och undersöker hur intertextuella relationer exemplifierar och belyser de hagiografiska och heroiska linjerna in den nordiska receptionen. Kulturvetenskapliga metoder – som hämtats från områden som genusvetenskap, Memory studies och alteritetsforskning – bidrar till att illustrera överföringen av koncept som identitet, kön
och ”otherness” till medeltidens litteratur i Norden.

Avhandlingen kan köpas här!

BU-38680-1-0-01-NFA-GR_1.jpg

Doktorandtjänst

Humboldt-Universität zu Berlin har för närvarande en doktorandtjänst utlyst, med inriktning mot fornsvenska.  Söknadsfrist är redan den 27 dec. Utlysningen finns på denna länk.

Nedan utlysningen på engelska:

The Department of Northern European Studies at Humboldt-Universität zu
Berlin is seeking to appoint a a PhD researcher starting as soon as
possible. The post is part time (65%), for a fixed-term period of four
years.
The position is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), as
part of the Collaborative Research Center ”Language-users? knowledge of
of situational-functional variation.” The PhD researcher will be
appointed in the subproject ”Register emergence and register change in
Germanic” with Prof. Dr. Karin Donhauser, Prof. Dr. Muriel Norde and
Dr. Lars-Erik Zeige as principal investigators.

The main aim of this project is to study the emergence of registers in
two early Germanic languages and to explore register change over time.
The relation between register and language change is an understudied
topic in historical linguistics, which so far has focused primarily on
space and time as dimensions of variation. Nevertheless, there is
evidence that specific authors vary in their use of lexical items, as
well as in their use of morphological and syntactic patterns, according
to situational-functional settings. There is furthermore evidence that
medieval texts were linguistically adapted to different audiences. In
both cases, the attested variation is, in part at least,
register-specific. The focal languages of the project, German and
Swedish, are comparatively well documented for the relevant time periods
(ca. 750-1050 for German and ca. 1250-1450 for Swedish) and belong to
the same language family. What is more, the development of more formal
registers in both of these languages is strongly associated with
literacy, Christianization, and the emerging functional bilingualism of
Latin and the vernaculars.

For our study of emergent registers, we initially concentrate on
individual authors with a comparatively wide range of text production.
We adopt this approach in order to avoid problems related to the
unbalanced representation of different genres in the historical corpora
of the Germanic languages. It furthermore enables us to filter out other
variables, such as time and place. Adopting a bottom-up approach, we
will identify lexical, morphological, and syntactic features with
relatively high frequency in specific textual functions (e.g. narrative,
revelatory, educational, scientific, or legal), drawing data from
(annotated) corpora as a basis for quantitative analysis

For the project on register emergence in Old Swedish we invite
applications from candidates with a MA in Scandinavian Linguistics or in
General Linguistics with a focus on North Germanic. In-depth knowledge
of Scandinavian language history and at least one older Scandinavian
language (preferably Old Swedish) is required, as well as experience in
corpus linguistics and statistics. Basic reading knowledge of Latin is
preferred, but may also be acquired as soon as possible after appointment.

Closing date: December 27th, 2019

For further particulars and to apply for this post please contact Muriel
Norde at muriel.norde@hu-berlin.de.

Amanuens i fornsvenska/gammeldansk

Uppsala universitet söker nu en amanuens med kunskaper i fornsvenska/gammeldansk.

Tjänsten är knuten till projektet Fornnordisk omvärldsuppfattning, och arbetet innefattar excerpering av ortnamn ur fornsvenska och forndanska texter samt överföring av uppgifter till projektets databas.

För mer information, se universitetets hemsida: https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=295646

Sista ansökningsdag är den 31/10 2019.

Online-lexikon över medeltida nordiska lagar

 

The Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) är ett flerspråkigt referensverk skapat för att göra medeltida lagar mer tillgängliga för en engelsktalande publik – och är nu online!

LMNL är avsett att fungera som ett generellt lexikon över medeltida nordisk juridisk terminologi som användes före de nationella lagarna. Det innehåller över 6.000 nordiska huvudord, mer än 9.000 engelska motsvarigheter och ungefär 13.200 korsreferenser. Där det har varit möjligt, har skaparna av lexikonen kombinerat relaterade termer på flera språk under samma huvudord för att kunna lyfta fram likheter i hela det nordiska området under medeltiden.

LMNL skiljer sig från andra referensverk, och i synnerhet andra lexica, genom att det presenterar relaterade termer från flera språk inom en enda post på ett sätt som liknar Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid (KLNM).

LMNL bygger på 25 juridiska texter, huvudsakligen provinsiella lagar, skrivet på fornsvenska, fornisländska, fornnorska, forndanska, forngutniska och fornfäröiska. Material till lexikonet är hämtat från utgåvor som använts i de senaste engelska översättningarna av de äldsta medeltida nordiska lagarna, varav många producerades som en del av projektet ”Medieval Nordic Laws”.

Lexikonet är sökbart på följande adress: https://www.dhi.ac.uk/lmnl/

Dansk sproghistorie

 

Sprogbind_1-6-opslag.png

Dansk Sproghistorie är ett projekt vid Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. De planerade 6 banden följer det danska språkets utveckling, från de äldsta runinskrifter till nutidens digitala texter. Det är den första samlade beskrivningen av danska sedan 1968.

De tre första banden har redan publicerats, och går att beställa via Aarhus Universitetsförlag: https://unipress.dk/bogserier/dansk-sproghistorie/

Gammeldansk bibel

Ny bok om Gammeldansk bibel!

Gammeldansk Bibel

Gammeldansk Bibel er betegnelsen på en dansk bibeloversættelse fra middel­alderen. Den omfatter de første tolv bøger af Det Gamle Testamente, oversat fra latin til dansk. Teksten findes i et håndskrift fra slutningen af 1400-tallet, og er den hidtil ældst kendte danske bibeloversættelse og et håndgribeligt vidnesbyrd om, at der også før reformationen blev arbejdet med bibeloversættelse i Danmark.

Anliggendet i denne bog er ikke at yde et bidrag til udforskningen af det danske sprog i middelalderen, men at undersøge manuskriptet som kilde til, hvordan en dansk bibeloversætter fra middelalderen har grebet sit arbejde an. Hvilke filologiske, litterære og teologiske for­udsætninger har han haft, og hvilke formidlingsmæssige greb har han anvendt i arbejdet med at oversætte bibelske tekster fra latin til dansk? Gennem en analyse af udvalgte passager fra Gammeldansk Bibel gives der et signalement af denne middelalderoversætter og en vurdering af hans værk: en dansk bibeloversættelse fra middelalderen.

Författare är Bodil Ejrnæs, och boken kan beställas här: https://www.eksistensen.dk/gammeldansk-bibel.html

Post konferens

SÖFs fjärde internationella konferens är över. Nämnden och deltagarna tackar arrangörerna för några mycket trevliga och givande dagar i Köln.

Köln flyer

Bifogat här finns konferensens flyer (med program), samt häftet med alla abstracts.

I samband med konferensen hölls även Sällskapets generalförsamling. På denna omvaldes Massimiliano Bampi och Simon Skovgaard Boeck, och Anja Ute Blode efterträder Regina Jucknies i nämnden. (Se menyn ovan.) Som sedvanligt kommer referat från generalförsamlingen att läggas ut i medlemsforumet. (Den som saknar inloggning kan höra av sig till Sällskapets koordinator.)

Nästa konferens kommer att anordnas i Stockholm, hösten 2021. Vi hoppas att se många av er där!

Svenska språkets historia 16, uppdatering

Arrangörerna av Svenska språkets historia 16 har nu gått ut med en inbjudan till att anmäla föredrag:

Vi inbjuder alla intresserade forskare att anmäla sektionsföredrag till konferensen genom att sända in abstrakt. Föredragen behöver inte hålla sig inom konferensens tema, och de kommer att vara ungefär 30 minuter långa. Observera dock att nämnda abstrakt inte ska överstiga 300 ord (exklusive referenser). Konferensens organisationskommitté kommer att granska alla abstrakt och förbehåller sig rätten att refusera abstrakt.

Anmälan om sektionsföredrag öppnar i samband med nästa utskick i november och sker genom att man sänder in abstrakt via ett webbformulär som kommer att nås genom konferensens hemsida:

https://konferens.ht.lu.se/svenska-sprakets-historia-16/

Sista datum för anmälan om sektionsföredrag är den 20:e december.

Vi välkomnar alla intresserade att anmäla sitt deltagande i konferensen, och givetvis är även de som inte anmält något bidrag välkomna. Formuläret för anmälan om deltagande kommer att kunna nås via vår hemsida (se länkad adress ovan), och det kommer att vara öppet för anmälan fr.o.m. 1:e november 2019 t.o.m. 25:e april 2020.

I webbformuläret kan deltagare göra ett val som påverkar konferensavgiften: Vill man vara med på gemensam middag blir konferensavgiften (preliminärt) 1200:- Vill man inte det blir konferensavgiften (preliminärt) 800:- I båda avgifterna ingår dock fika och konferensvolym.

Viktiga datum:

  • Första datum för anmälan om abstrakt är den 1:e november 2019
  • Sista datum för anmälan om abstrakt är den 20:e december 2019
  • Första datum för anmälan om deltagande är den 1:e november 2019
  • Sista datum för anmälan om deltagande är den 25:e april 2020
  • Ordboksredaktionen för SAOB anordnar halvdagsseminarium den 13:e maj 2020
  • Konferensen äger rum 14-15 maj 2020

Övrigt

Mer information kommer att finnas på konferensens hemsida (se länkad adress ovan), och denna uppdateras fortlöpande.

Konferenskommittén kan ni nu nå på följande adress: ssh16@nordlund.lu.se