Tjänsteutlysning: forskningsarkivarie för arbete med Sveriges medeltida personnamn

Institutet för språk och folkminnen i Uppsala söker en forskningsarkivarie som vill arbeta med redigering och utveckling av den vetenskapliga ordboken Sveriges medeltida personnamn (SMP). Arbetet kräver goda kunskaper om fornsvenska, nordisk språkhistoria och nordisk historia. Sista ansökningsdag är 2017-03-20.

Mer information om tjänsten finns här.

Årsmöten

Både Runica et Mediaevalia och Svenska fornskriftsällskapet har stundande årsmöten.

Runica håller sitt årsmöte den 28 mars kl. 18.00, i Stockholms medeltidsmuseums lokaler. Föreläser gör Claes Gejrot.

Fornskriftsällskapet håller sitt årsmöte den 3 maj kl. 17.00, i Arkivcentrums föreläsningssal, Uppsala. Föreläser gör Lars Wollin.

Båda mötena efterföljs av en supé. Möjlighet att teckna medlemskap kan göras på årsmötena, alternativt på respektive förenings hemsida (se under fliken länkar).

Call for Papers, Leeds IMC 2017

Nu har det blivit två lediga platser i våra panel om ”Hanseatic Culture in the North” till The International Medieval Congress 2017 i Leeds i juli.
Är det någon som är spontan och vill vara med så är ni så välkomna att ta kontakt och skicka in förslag.

Länkar och fler uppgifter finns här: session 1, session 2.

Den som inte åkt till en av mediävistårets höjdpunkter än får här en mycket bra möjlighet att presentera sig inför en internationell och välviljande expertpublik inom en mycket trevlig ram med stil och atmosfär. Den som känner till konferensen vet vad vi pratar om!

Vi hoppas att ni hör av er som snarast… välkomna!

Bästa hälsningar
Anja Blode och Regina Jucknies

(Bådas kontaktuppgifter finns under fliken ”medlemmar”.)

Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har netop, takket være en donation fra VELUX fonden og UJDS, kunnet lægge Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700) på nettet i en frit tilgængelig, gratis betaversion. Der er tale om et uomgængeligt standardværk for litterære, sproglige, historiske m.m. studier i periodens danske skrifter. Desværre er den trykte version yderst vanskelig at orientere sig i bl.a. på grund af forfatterens ugennemsigtige lemmatiseringsprincipper, men med den nye digitale udgave er mange af vanskelighederne udbedret.

Call for papers: Selskab for Østnordisk Filologis tredje internationale konference

Selskab for Østnordisk Filologis tredje internationale konference finder sted i København d. 18.-20. oktober 2017, arrangeret af Københavns Universitet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Ett Call for Papers har nu kommit ut, läs vidare i den bifogade filen: cfp_sof-3. Deadline för att skicka in förslag är d. 13. mars 2017. Kontakta Simon Skovgaard Boeck vid frågor: ss@dsl.dk.

Väl mött i Köpenhamn 2017!

Call for papers: Svenska språkets historia 15 (utskick 1)

År 2018 anordnas den femtonde konferensen i serien Svenska språkets historia i Tartu, vid Sveriges andra universitet, grundat 1632 av Gustav II Adolf. Temat denna gång är Språkmöte och språkhistoria, ett tema naturligt med hänsyn till platsen för konferensen denna gång. Estland är ett område där språkmöten alltid satt sin prägel på människors vardag. Även svenska språket har historiskt haft en viktig roll i det mångspråkiga Estland, och svenskan har ständigt levt sida vid sida med andra språk som estniska, tyska, ryska och latin. Dessa språkmöten har varit lika påtagliga under den svenska överhögheten under 1500- till 1700-talet som under de många århundradena en svenskspråkig befolkning bodde längs Estlands kust.

Tre forskare medverkar med plenarföreläsningar:

  • Professor Kersti Börjars, Manchester University
  • Docent Henrik Rosenkvist, Göteborgs universitet
  • Professor emeritus Lars Wollin, Åbo akademi

Övriga föredrag kan gärna ansluta till konferenstemat, men alla föredrag som handlar om svenska språkets historia och svenskans historiska bakgrund i de nordiska språken är välkomna. Ett urval av bidragen kommer att publiceras i en refereegranskad volym. Konferensen kommer också att inkludera en middag och en rundtur i Tartu med omgivningar. Om tillräckligt intresse finns kommer vi även att erbjuda en tur direkt efter konferensen till de traditionellt svenskspråkiga områdena längs kusten, det som på estniska kallas Rannarootsi, Kustsverige.

Konferensen äger rum den 14-15 juni 2018 och arrangeras av Institutionen för skandinavistik vid Tartu universitet.

Vi hoppas få välkomna så många som möjligt och ber er boka in datumen redan nu. Närmare information om konferensen kommer i Utskick 2 i juni 2017. Sprid gärna denna information till andra som kan vara intresserade.

Konferensens webbplats https://sisu.ut.ee/svenskaspraketshistoria15 kommer att uppdateras fortlöpande. Ni kan nå organisationskommittén på mejladressen ssh15@ut.ee.

Varmt välkomna till Tartu 2018!

Daniel Sävborg (kontakt: daniel.savborg@ut.ee), Anu Laanemets, Kristina Mullamaa och Antonina Kostina