Nya avhandlingar

Den 7 april försvarade Agnieszka Backman sin avhandling ”Handskriftens materialitet: Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)” vid Uppsala universitet. Opponent var docent Inger Lindell, Stockholm. Avhandlingen finns att ladda ner via Diva här.

Den 22 april kommer Oliver Blomqvist att försvara sin avhandling ”Flerspråkighet eller språkförbistring? Finska segment i svensk diplomtext 1353-1519”, också vid Uppsala universitet. Opponent är docent Terhi Ainiala, Helsingfors. Avhandlingen finns tillgänglig här.

SÖF gratulerar!

Tjänsteutlysning: forskningsarkivarie för arbete med Sveriges medeltida personnamn

Institutet för språk och folkminnen i Uppsala söker en forskningsarkivarie som vill arbeta med redigering och utveckling av den vetenskapliga ordboken Sveriges medeltida personnamn (SMP). Arbetet kräver goda kunskaper om fornsvenska, nordisk språkhistoria och nordisk historia. Sista ansökningsdag är 2017-03-20.

Mer information om tjänsten finns här.

Årsmöten

Både Runica et Mediaevalia och Svenska fornskriftsällskapet har stundande årsmöten.

Runica håller sitt årsmöte den 28 mars kl. 18.00, i Stockholms medeltidsmuseums lokaler. Föreläser gör Claes Gejrot.

Fornskriftsällskapet håller sitt årsmöte den 3 maj kl. 17.00, i Arkivcentrums föreläsningssal, Uppsala. Föreläser gör Lars Wollin.

Båda mötena efterföljs av en supé. Möjlighet att teckna medlemskap kan göras på årsmötena, alternativt på respektive förenings hemsida (se under fliken länkar).

Call for Papers, Leeds IMC 2017

Nu har det blivit två lediga platser i våra panel om ”Hanseatic Culture in the North” till The International Medieval Congress 2017 i Leeds i juli.
Är det någon som är spontan och vill vara med så är ni så välkomna att ta kontakt och skicka in förslag.

Länkar och fler uppgifter finns här: session 1, session 2.

Den som inte åkt till en av mediävistårets höjdpunkter än får här en mycket bra möjlighet att presentera sig inför en internationell och välviljande expertpublik inom en mycket trevlig ram med stil och atmosfär. Den som känner till konferensen vet vad vi pratar om!

Vi hoppas att ni hör av er som snarast… välkomna!

Bästa hälsningar
Anja Blode och Regina Jucknies

(Bådas kontaktuppgifter finns under fliken ”medlemmar”.)

Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700)

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har netop, takket være en donation fra VELUX fonden og UJDS, kunnet lægge Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700) på nettet i en frit tilgængelig, gratis betaversion. Der er tale om et uomgængeligt standardværk for litterære, sproglige, historiske m.m. studier i periodens danske skrifter. Desværre er den trykte version yderst vanskelig at orientere sig i bl.a. på grund af forfatterens ugennemsigtige lemmatiseringsprincipper, men med den nye digitale udgave er mange af vanskelighederne udbedret.

Call for papers: Selskab for Østnordisk Filologis tredje internationale konference

Selskab for Østnordisk Filologis tredje internationale konference finder sted i København d. 18.-20. oktober 2017, arrangeret af Københavns Universitet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Ett Call for Papers har nu kommit ut, läs vidare i den bifogade filen: cfp_sof-3. Deadline för att skicka in förslag är d. 13. mars 2017. Kontakta Simon Skovgaard Boeck vid frågor: ss@dsl.dk.

Väl mött i Köpenhamn 2017!