Podcast om danske klassikere fra middelalderen

Findes der nogen litteratur fra Danmarks middelalder udover Saxos Danmarkshistorie? Ja, selvfølgelig gør der det, men den har traditionelt været skjult i obskure udgivelser fra omkring år 1900. Og det er skam! Men det vil et nyt projekt på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab råde bod på med en række ny oversættelser af danske klassikere fra middelalderen. I podcasten Mægtige Middelalder taler Thomas Heebøl-Holm (Syddansk universitet) med nogle af redaktørerne, Simon Skovgaard Boeck og Peter Zeeberg om projektet, og hvordan man ”oversætter” middelalderdansk til moderne dansk.

Læs mere og lyt til Mægtige Middelalder!

AM 151 b 8vo, 1v-2r. Fragmentet indeholder en lille del af ridderromanen Persenober og Konstantianobis. Fragmentet stammer fra omkring år 1600, men den franske fortælling, som den danske tekst er baseret på, blev skrevet i 1100-tallet. https://haandskrift.ku.dk/motm/en-middelalderlig-love-story/

Ny konferensvolym

Nu har volymen för SÖFs fjärde konferens i Köln 2019 kommit ut genom Universitets-Jubilæets Danske Samfund. Redaktörer är Anja Ute Blode och Elena Brandenburg.

Boken – med titeln Three Crowns and Eleven Tears – innehåller 12 artiklar och går att köpa från Syddansk Universitetsforlag, se länk under menyn ‘skriftserie’ ovan.

Ny stilling som videnskabelig medarbejder ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Til projektet Danske Klassikere fra Middelalderen søger Det Danske Sprog- og Litteraturselskab en videnskabelig medarbejder til at indgå i redaktionens arbejde med digital udgivelse af gammeldanske tekster.

Læs jobopslaget her: https://dsl.dk/ledigestillinger/videnskabelig-medarbejder-til-danske-klassikere-fra-middelalderen

Program SÖFs femte internationella konferens

Programmet för SÖFs femte internationella konferens (14-15 oktober 2021) finns nu tillgängligt under fliken ‘kommande’. Programmet innehåller även abstracts och zoom-länk till konferensen.

I samband med konferensen hålls även sällskapets generalförsamling. Kallelse till denna har gått ut till sällskapets medlemmar, men den kan även läsas under ‘medlemsforum’

Väl mött i oktober!

/Organisationskommittén

SÖFs femte internationella konferens: preliminärt program

På grund av den rådande pandemin har arrangörerna beslutat att göra SÖFs femte internationella konferens, 14-15 oktober 2021, helt digital. Arrangörerna hoppas att det skapar möjlighet att nå ut till många som annars kanske inte hade haft möjlighet att delta på plats.

Ett preliminärt program är nu tillgängligt, och kan laddas ner här.

Definitivt program med abstracts och möteslänk till konferensen kommer i slutet av september.

Svenska språkets historia 16: Information om nya datum och nya deltagaravgifter

Information från organisatörerna bakom Svenska språkets historia 16:

Kära kollegor! Det är vår förhoppning att ni alla mår bra, omständigheterna till trots! 
 I förra utskicket meddelades konferenskommitténs beslut att senarelägga konferensen Svenska språkets historia 16 till hösten 2021 på grund av pandemin. Då meddelades också vår utgångspunkt att den senarelagda konferensen ska ha samma tema, att alla som är antagna med föredrag behåller sin antagning, om man så önskar, och att vi ska öppna för insändande av nya och reviderade abstrakt. Detta gäller fortfarande.
Med detta utskick meddelas nya viktiga datum och information omnya deltagaravgifter. 
Vår målsättning att genomföra konferensenpå campus i Lund i november 2021, och ordboksredaktionen (SAOB) har meddelat att de planerar att genomföra sitt halvdagsseminarium i anslutning till konferensen i november 2021.När vi vet mer om hur pandemin utvecklar sig under våren, förhoppningsvis i slutet av mars, ger vi besked om exakt datum för genomförande av konferensen och SAOB:s halvdagsseminarium. Nedan listas period för genomförande och de nya datum som gäller för antagning av nya och reviderade bidrag, registrering av deltagande och betalning av deltagaravgift.  Nya viktiga datum

  • Period för genomförande av SSH16 och SAOB:s halvdagsseminarium är november 2021.
  • Öppnande av anmälan om nya och reviderade abstrakt:den 22:e februari 2021
  • Sista datum för anmälan om nya och reviderade abstrakt är den 14:e maj 2021
  • Besked om antagning av nya och reviderade abstrakt meddelas den 11:e juni 2021
  • Sista datum för anmälan om deltagande ärden 8 oktober 2021
  • Sista datum för betalning av deltagaravgift ärden 8 oktober 2021
  • Sista datum för begäran om återbetalning ärden 29 oktober 2021

Senareläggningen av konferensen har, som ni säkert förstår, tyvärr inneburit flera fördyringar, och en smärre höjning av avgifterna är därför nödvändig för att kunna genomföra konferensen. De nya deltagaravgifterna meddelas nedan. Observera att avgifterna anges inklusive moms.  
Nya deltagaravgifteri) Den nya deltagaravgiften inklusive konferensmiddag = 1600krii) Den nya deltagaravgiften exklusive konferensmiddag =1000kr 
Alla som har betalat in de gamla avgifterna och inte begärt återbetalning kommer att kontaktas inom kort. Vi hoppas att situationen förbättras under våren och sommaren, att ni alla vill och kan vara med oss, trots senareläggningen och höjningen av deltagaravgifterna.

Eventuella frågor besvaras på denna mejl. All uppdaterad information kommer också att finnas på konferensens hemsida, som uppdateras fortlöpande. 

Håll er friska!

Hälsar,

Konferenskommittén

West Norse and East Norse Manuscripts in the Digital Age

Uppsala universitet och nätverket TextWorlds anordnar ett online-seminarium: West Norse and East Norse Manuscripts in the Digital Age – 17 March 2021 16.00-20.00 CET

Man behöver registrera sig för att få Zoom-länken till seminariet. Programmet och mer information finns på denna länk: https://www.lingfil.uu.se/…/text…/textworlds-seminars… (OBS! Titlar och sammandrag kommer att publiceras på sidan i slutet på februari.)

Registreringslänk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18664

I samband med detta evenemang kommer nordiska på UU att gästas av två forskare, Katarzyna Anna Kapitan och Robert Kristof Paulsen, som kommer att ge en föreläsning var på två extrainsatta högre seminarier. Mer information om föreläsningarna (som också kommer att ges via Zoom) kommer att läggas ut när datum och tid är bestämt, så håll ögonen öppna!

Viktig information om nästa SÖF-konferens

Kära kollegor,

Efter noga övervägande har organisationskommittén för Sällskap för östnordisk filologis femte konferens i Stockholm beslutat att genomföra konferensen digitalt i plattformen Zoom. Vi hade sett fram emot att träffa många av er på plats, men även om vaccinationerna nu är igång, kommer det att vara fortsatt ovisst i vilken utsträckning vi kan och bör resa och ses i höst.

Det digitala formatet har sina brister, men det blir samtidigt enklare för fler i en vidare internationell krets att delta, och vi hoppas därför kunna nå ut till forskare som inte varit med tidigare. Vi kommer dock preliminärt att dra ner antalet dagar från tre till två (14–15 oktober 2021).

Deadline för abstracts är fortfarande den 31 januari 2021. Vi tackar alla er som redan skickat in abstracts, och hoppas att ni är villiga att medverka även under de nya förutsättningarna.

Givetvis planerar vi att ge ut alla föredrag i sällskapets skriftserie (genom Universitets-Jubilæets danske Samfund).

Med varma hälsningar,

Roger Andersson, Oliver Blomqvist, Louise Faymonville, Ingela Hedström, Jonatan Pettersson & Patrik Åström

Call for Papers – förlängd deadline

Organisationskommittén för SÖFs nästa konferens (Stockholm, 14-16 oktober 2021) har fått flera förfrågningar om förlängning av deadline. Ny deadline för abstracts är därför satt till den 31/1 2021. Vi hoppas att detta ger alla er som funderat på att skicka in ett abstract tid och möjlighet att göra det.


Abstract bör inte överstiga 250 ord, och skickas till ingela.hedstrom[at]riksarkivet.se


Med önskningar om ett gott slut på 2020,

Roger Andersson, Oliver Blomqvist, Louise Faymonville, Ingela Hedström, Jonatan Pettersson & Patrik Åström