Uppdatering av Fornsvensk bibliografi

Databasen Fornsvensk bibliografi (och dess kollega Svensk runbibliografi) har uppdaterats och fått ett nytt, mer mobilanpassat, utseende. Gå gärna in på den nya siten (samma adress som tidigare: fornsvenskbibliografi.ra.se)!

Redaktörerna tar tacksamt emot feedback, förslag på funktioner samt tips på nya poster till bibliografin (se vidare under fliken ‘kontakt’). Innehållet uppdateras regelbundet.

Call for papers, Svenska språkets historia 15

Som tidigare meddelats anordnas Svenska språkets historia 15 i Tartu den 14-15 juni 2018. Denna gång är temat Språkmöte och språkhistoria.

Tre plenarföreläsare kommer att tala över dessa ämnen:

  • Professor Kersti Börjars, Manchester University: TBA
  • Professor Henrik Rosenkvist, Göteborgs universitet: Grammatiska likheter mellan estlandssvenska och andra ostandardiserade germanska folkspråk
  • Professor emeritus Lars Wollin, Åbo akademi och Uppsala universitet: Det karolinska Janusansiktet – var den svenska stormakten ointresserad av översättning?

Konferensarrangörerna (Daniel Sävborg, Anu Laanemets, Kristina Mullamaa, Eva Liina Asu och Antonina Kostina, Institutionen för skandinavistik vid Tartu universitet) inbjuder alla intresserade forskare att anmäla bidrag till konferensen, och välkomnar både sektionsföredrag och posterpresentationer. De kan med fördel anknyta till konferenstemat, men alla bidrag som handlar om svenska språkets historia och svenskans historiska bakgrund i de nordiska språken är välkomna. Bidragen antas på grundval av abstraktens vetenskapliga kvalitet. Anmälan sker genom det elektroniska formuläret på hemsidan: https://sisu.ut.ee/svenskaspraketshistoria15 senast den 5 januari 2018. Abstraktet får omfatta högst 300 ord exklusive referenser. Besked om antagning lämnas i början av februari 2018. Då öppnar också registreringen för deltagande i konferensen.

Mer information finns på konferensens webbplats https://sisu.ut.ee/svenskaspraketshistoria15 som kommer att uppdateras fortlöpande. Information om registrering, konferensavgift och postkonferensutfärden till de gamla svenskbygderna kommer i Utskick 3 i februari 2018. Organisationskommittén kan nås på mejladressen ssh15@ut.ee.

Nya avhandlingar

Den 7 april försvarade Agnieszka Backman sin avhandling ”Handskriftens materialitet: Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3)” vid Uppsala universitet. Opponent var docent Inger Lindell, Stockholm. Avhandlingen finns att ladda ner via Diva här.

Den 22 april kommer Oliver Blomqvist att försvara sin avhandling ”Flerspråkighet eller språkförbistring? Finska segment i svensk diplomtext 1353-1519”, också vid Uppsala universitet. Opponent är docent Terhi Ainiala, Helsingfors. Avhandlingen finns tillgänglig här.

SÖF gratulerar!

Tjänsteutlysning: forskningsarkivarie för arbete med Sveriges medeltida personnamn

Institutet för språk och folkminnen i Uppsala söker en forskningsarkivarie som vill arbeta med redigering och utveckling av den vetenskapliga ordboken Sveriges medeltida personnamn (SMP). Arbetet kräver goda kunskaper om fornsvenska, nordisk språkhistoria och nordisk historia. Sista ansökningsdag är 2017-03-20.

Mer information om tjänsten finns här.